Medisch specialist

Een goed klimaat voor o.a. tand- en huisartsen.
Wij bieden een goed binnenklimaat voor medische specialisten zoals tandartsen, plastische
chirurgen, apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen en meer. Een schoon klimaat waar
infecties niet te de kans krijgen om te verspreiden is het primaire doel. Daarnaast zorgen we
voor een comfortabel klimaat, zowel in de zomer als de winter.

Hygiënisch
De meest gebruikte methode om de warmte of koeling in de behandelruimtes te krijgen is via
een weggewerkt afgiftesysteem (eventueel met geïntegreerde luchtreiniging) in het plafond
of de muur, waarvan alleen roosters zichtbaar zijn. Het grote voordeel van dit systeem is dat
er minder vuil wordt aangetrokken en daardoor hygiënischer is. Om diezelfde reden wordt er
gebruik gemaakt van roestvrijstaal voor o.a. het leidingwerk.

Onderhoud
Juist bij medische toepassingen is het van belang dat de filters op tijd worden vervangen en
de verdamper wordt gedesinfecteerd met een biologisch afbreekbaar middel. Dit draagt bij
aan een schone en hygiënische lucht. In de ontwerpfase wordt er al rekening mee gehouden
dat de monteurs makkelijk bij alle onderdelen kunnen. Afhankelijk van de grootte en situatie,
adviseren wij om minimaal 1 keer per jaar de filters te controleren.

Aanvoer verse lucht
De aanvoer van verse lucht van buiten wordt eerst behandeld via een luchtbehandelingskast.
Zo wordt de lucht eerst gefilterd zodat deze steriel is en er geen (schadelijke) stoffen van
buitenaf binnenkomen. In de winter wordt de verse lucht ook voorverwarmt door de
warmteterugwinningsunit (WTW). Deze unit wordt verwarmt door afgevoerde warme
binnenlucht, zonder dat de lucht met elkaar in contact komt. Omdat de verse lucht minder
verwarmt hoeft te worden, bespaar je hier veel energie mee.

Subsidie
Heeft u een medisch bedrijf en bent u dus geen non-profit organisatie? Dan kunt u gebruik
maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). De overheid heeft deze subsidie in het leven
geroepen om duurzaam ondernemen te stimuleren. Deze subsidie op bepaalde
warmtepompen maakt een fiscale aftrek mogelijk, bovenop de gebruikelijke afschrijving. De
waarde van uw vastgoed stijgt door een gunstiger energielabel. Daarnaast profiteert u van
lagere energielasten en -uitstoot, een win-win situatie.

Soorten klimaatsysteem
Twee voorbeelden van klimaatsystemen die we vaak inzetten voor medische specialisten
zijn een VRF Systeem en een Multi Split. Een VRF Systeem is een airconditioning met één
buitendeel en één leidingencircuit die wordt vertakt naar meerdere binnendelen. Anders
gezegd, met één systeem kunt u verschillende ruimtes verwarmen of koelen. Een Multi Split
lijkt hier op, alleen werkt het per ruimte met afzonderlijke leidingcircuits, is de capaciteit vaak
kleiner en kan je óf koelen óf verwarmen, dus niet tegelijkertijd beide.

Advies op maat
De mogelijkheden zijn eindeloos en de kracht van HEF klimaattechniek is dat wij u adviseren
wat de beste mogelijkheid is. We ontwerpen aan de hand van uw wensen, situatie, budget
en onze ervaring een optimaal klimaatsysteem.