Horeca en Food

Aangenaam klimaat voor de gasten en het personeel.
In de horeca zijn er veel factoren waarmee rekening gehouden moet worden, zoals de
gasten en het personeel, maar uiteraard ook etensluchten en het feit dat er gekookt wordt.
Dit laatste zorgt er voor dat veel warmer en ook vochtiger is dan in andere gebouwen.

Keuken
In de keuken adviseren wij een grote afzuiginstallatie, die alle etensluchten en vocht afvoert
naar buiten. De grootte hiervan is uiteraard maatwerk. Vanwege deze grote afzuiginstallatie,
adviseren wij in bijna alle gevallen om géén airco en/of verwarmingsunit te plaatsen in de
keuken. Er gaat namelijk energie verloren, doordat de net geconditioneerde lucht (verwarmd
of gekoeld), linearecta weer naar buiten wordt gezogen. En dat is zonde. Daarnaast is het in
de keuken vaak al warm vanwege het fornuis en de oven(s). En in de zomer dan? Het
zitgedeelte van een restaurant wordt in de zomer gekoeld voor een aangename temperatuur.
De afzuiginstallatie in keuken zuigt de etensluchten af, maar trekt ook deze koele lucht aan.
Zo wordt er dus indirect gekoeld en is er continue een stroom van verse lucht.

Verse producten
Naast personeel en vestiging is een van de grootste kostenposten van een
horecaonderneming de voorraad van verse producten. Daar wil je zo zorgvuldig mogelijk
mee omgaan en het binnenklimaat kan daar aan bijdragen. De aanvoer van verse lucht is
daarbij van belang. In een professionele keuken wordt veel lucht weggezogen. Daarvoor in
de plaats moet extra verse lucht worden aangeleverd. Daar moet bij de capaciteit van de
luchtbehandelingskast rekening mee worden gehouden. En, omdat je met verse producten
werkt, moet de buitenlucht extra gefilterd worden.

Soorten klimaatsystemen
Afhankelijk van de grootte van uw project, passen wij een Multi Split Aircosysteem of een
VRF Systeem toe. Wij adviseren op maat wat het beste bij u past. Hierbij letten wij op de
investering, het verbruik (duurzaamheid en een verlaging van de maandlasten), subsidies en
comfort.

Beslagen ruiten?
U kent het vast, beslagen ruiten in een overvol restaurant. Maar dat is niet wat u wilt, het
komt de kwaliteitsbeleving niet ten goede. Bij het ontwerpen van een klimaatsysteem houden
we er rekening mee dat dit niet gebeurt. Het vocht wordt afgevoerd door het
eerdergenoemde afzuigsysteem in de keuken. Indien nodig, afhankelijk van de grootte van
het restaurant, wordt er ook geventileerd in het zitgedeelte.

Minder energie
De lucht die wordt afgezogen, bevat warmte. Diezelfde warmte wordt opgeslagen en gebruikt
om verse buitenlucht mee op te warmen. Een simpele truc om minder energie te verbruiken.
De unit die dit doet heet een warmteterugwinningsunit of kortweg WTW.

Subsidie
De overheid stimuleert duurzaam ondernemen met de Energie-Investingsaftrek. Wij werken
met klimaatsystemen die in aanmerking komen op deze subsidie. We rekenen graag voor u
uit wat u gaat besparen.
Vraag onze experts naar de mogelijkheden.