Fabriek en Industrie

Hoe verwarmt of koelt u efficiënt een hele grote ruimte?
Gelukkig hoeft u die vraag zelf niet te beantwoorden, onze Klimaatexperts hebben ruime
ervaring met grote projecten, waarbij wij rekening houden met het productieproces en (het
gebruik van) eventuele restwarmte. Naast het koelen van de ruimte, kunnen wij ook het
productieproces koelen of verwarmen.

Maatwerk
Bij een drukkerij is vochtregulering belangrijk, het papier mag niet te droog worden en zeker
niet te nat. Bij een productieproces waarbij veel warmte ontstaat, wil je graag koelen. In een
omgeving waar eten verwerkt wordt, wil je koele en steriele lucht. Kortom, elke toepassing
kent zijn eigen specifieke behoeftes. Onze werkwijze is zo, dat we aan de hand van de
wensen van de klant en een (aantal) bezoek(en) op locatie een klimaatsysteem op maat
ontwerpen. Daarbij houden we met alle facetten rekening op het gebied van klimaat, maar
ook met het budget, energieverbruik, duurzaamheid, subsidies en de toepasbaarheid in de
ruimte.

Vloerverwarming
Eigenschappen van een vloerverwarming zijn een zeer constante temperatuur, comfortabel
omdat de hele oppervlakte wordt verwarmd in plaats van op enkele punten (radiatoren o.i.d.)
en een langzame opstarttijd. Dit laatste is niet van belang bij een fabriek die in ploegendienst
werkt, de behoefte aan verwarmen of koelen is daar immers constant. Daarom wordt
vloerverwarming in fabrieken steeds vaker toegepast. Bijkomend voordeel bij constant
gebruik, is de energiezuinigheid. De vloer houdt warmte/koude lang vast, er zijn dus weinig
schommelingen en dus geen pieken in verbruik. Of dit ook de beste oplossing is voor u,
kunnen we op voorhand voor u bepalen in een exploitatieberekening. Een ander veel
gebruikte toepassing om de warmte/koude efficiënt te verdelen over een grote ruimte is een
luchtverdeelslang. Dit is een slang of buis met heel veel gaatjes, waardoor de
geklimatiseerde lucht gelijkmatig verdeeld wordt.

Water/Water Warmtepomp
Bij grootschalige projecten en dan met name in de industrie wordt vaak een Water/Water
Warmtepomp toegepast, waarbij een bron wordt geboord in de aarde. Bij dit klimaatsysteem
wordt er gebruik gemaakt van de warmte in de aarde. Via een gesloten circuit van leidingen
onder de grond, waar water doorheen wordt gepompt, verwarmt de aarde het water. Die
warmte wordt gebruikt als energie door de Water/Water Warmtepomp, waarmee nog meer
warmte wordt opgewekt. Dat is slim, want dat scheelt elektriciteit! In de zomer is werking
precies andersom, dan wordt er gebruik gemaakt van de koeling van de aarde.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)
Naast dat uw energiekosten dalen, kunt ook een fiscaal voordeel behalen als u investeert in
duurzame energie. Een win-win situatie waar steeds meer ondernemers slim gebruik van
maken. De fiscale aftrek is mogelijk dankzij de door de overheid in het leven geroepen EIA,
waarbij duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd. Naast de gebruikelijke afschrijving, kunt
u tot 55,5% van de investeringskosten aftrekken. De besparing is gemiddeld 13,5%.

Duurzaam
Ook op andere fronten proberen we het energieverbruik, en daarmee de uitstoot van CO2 en
het maken van kosten, te beperken. Voorbeeld is het de warmte die ontstaat tijdens de
productie, gebruiken voor het verwarmen van de kantoren. Dat noemen me energie-
uitwisseling. Energie wordt niet vernietigd als er ergens anders vraag naar is, maar juist
gebruikt. Dat werkt ook andersom, als er een overschot is van koelte en er elders in het pand
vraag naar is. Zo hoeft u dus geen extra energie te verbruiken. Produceert u op zeer grote
schaal waarbij veel warmte vrijkomt? Dan is het zelfs mogelijk om een complete wijk van
stadsverwarming te voorzien. De restwarmte wordt daardoor slim ingezet, waardoor er geen
energie verloren gaat.

Meer weten?
Dankzij ruime ervaring op het gebied van koelen en/of verwarmen van grootschalige
projeten, weten wij wat het beste bij u past. Een advies is altijd maatwerkt, waarbij we kijken
naar de behoefte, installatie- en vebruikskosten, type industrie, restwarmte,
koelwatersysteem voor het koelen van het productieproces, airconditioning voor kantoren
gedeelte etc. etc. Wij horen graag of wij u vrijblijvend mogen informeren.