Datacentrum

Bedrijfszeker en energiezuinig koelen.
De vraag naar data en daarmee de vraag naar datacentrum stijgt jaarlijks, waarbij
Nederland wereldwijd een van de koplopers is op gebied van datacentra en
serverruimtes. In de 21e eeuw kunnen we niet meer zonder onze data en we willen
deze dan ook goed beschermen. Binnenklimaat speelt daarbij een cruciale rol.

Bedrijfszekerheid
Wanneer het in de zomer in een kantoor te warm wordt, is dat vervelend. Als
hetzelfde gebeurt in een datacentrum of serverruimte, betekent dat direct gevaar
voor uw data. Een patchkast en server moet zijn warmte kwijt kunnen, anders draait
deze kapot. De bedrijfszekerheid is dus enorm belangrijk. Wat de omstandigheden
ook zijn, u moet ervan verzekerd zijn dat uw klimaatsysteem werkt en dat de
temperatuur constant is.

Luchtvochtigheid
Het mag niet te droog zijn een serverruimte. Dat klinkt vreemd, want algemeen
bekend is dat elektrische apparatuur niet tegen water kan.
Maar, hoe droger de lucht, hoe groter het risico van statische lading op de
patchkasten en servers, ook wel ‘electrostatic discharges’ of kortweg ESD.
Statische lading of lucht is desastreus voor servers, in sommige gevallen zelfs met
fysieke schade tot gevolg.

Statische Elektriciteit
Hoe droger de lucht, hoe verder de statische lading kan opbouwen die de gevoelige
elektronica makkelijk kan beschadigen. Een te droge lucht zorgt daarnaast voor het
uitdrogen van smeermiddelen en dat heeft een nadelig effect op bijvoorbeeld
diskdrives en elektrische motoren. Kortom, de luchtvochtigheid moet goed geregeld
zijn en daar kunnen wij u bij adviseren.

Energiezuinig
Met een continue vraag naar koeling, is het prettig als dit ook een beetje zuinig kan.
Elke cent die u bespaart op de energiekosten is pure winst. Bij HEF klimaattechniek
beloven we u dat de besparing significant is. We denken en kijken graag met u mee,
en kunnen in een exploitatieberekening precies voor u uitrekenen wat u gaat
besparen in euro’s. Wij rekenen tevens voor u uit hoeveel minder energie u verbruikt
en dus minder CO2 uitstoot.

(Her)gebruiken warmte
Uw patchkasten en/of servers zorgen voor een aanhoudende aanvoer van warme
lucht en die kunnen we voor verschillende doeleinden hergebruiken. Een voorbeeld
hiervan is de energie van warme lucht gebruiken om een warmtepomp aan te drijven
die juist koele lucht produceert. Een warmtepomp haalt 75% van zijn energie uit de
warmte van lucht en 25% uit elektriciteit. Met de servers produceer je daarmee
indirect energie voor uw koeling. Een datacentrum op zeer grote schaal? Daarbij is
het mogelijk om de restwarmte die wordt geproduceerd te hergebruiken voor
bijvoorbeeld het verwarmen van een stadsdeel/wijk via stadsverwarming.

Beloning voor uw duurzame investering?
Onze overheid stimuleert het duurzaam koelen van uw datacentrum of
serverruimte(n) met de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Deze fiscale aftrek loopt op
tot maar liefst 55,5% en mag worden toegepast naast uw gebruikelijke
kostenafschrijving. Bij HEF klimaattechniek weten we precies welke klimaatsystemen
voor deze subsidie in aanmerking komen.

Bent u al expert?
Wij kunnen u adviseren over DX-systemen en koudwater klimaatsystemen,
luchtgekoelde en watergekoelde versies, restwarmte opslag, energie-uitwisseling,
Water/Water- Lucht/Water en Lucht/Lucht Warmtepompen, regeltechniek, GBS en
nog veel meer. Neem contact met ons op en stel uw vraag